مضاف

أي مضاف جديد يوضع في إمداد المياه. به ترکیب مضاف و مضاف الیه ،ترکیب اضافی میگویند

2023-01-29
    مقارنه بين البكتيريا و الفيروسات
  1. المضاف والمضاف اليه
  2. ) دو برابر شده ، دو چندان شده
  3. It is spelled as [jen-i-tiv]
  4. مضاف اليه
  5. إعلان